bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Luật nào cho phép kẻ chống Tổ quốc đại diện nhân dân?
La Hoàng - 2021-03-03 17:42:31
Hiện nay, cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân đang được tiến hành sôi nổi và tích cực. Tuy nhiên,  bên cạnh đó, công tác phòng...
Xóa Đảng, đích đến cuối cùng của trò “tự ứng cử”
Komi - 2021-03-03 15:49:38
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là...
Phó Chủ tịch Mặt trận Hầu A Lềnh: Cửa dành cho người tự ứng cử còn rất rộng
2021-03-01 06:30:27
Người ngoài Đảng, hay người tự ứng cử tỷ lệ tham gia Quốc hội từ 5-10%, khoảng 25-50 người. Sau hiệp thương lần thứ nhất, vẫn chưa đạt được tỷ lệ...
Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
2021-02-24 20:30:12
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung đợt 1 số tiền 733,322 tỷ đồng từ nguồn chi quản lý hành chính của ngân sách Trung ương năm 2021 cho các bộ, cơ...
Đại biểu quốc hội ở Trung ương chiếm số lượng bao nhiêu trong tổng số?
2021-02-06 16:18:31
Số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng, cơ cấu thành phần ĐBQH ở Trung ương là 207 đại biểu, chiếm 41,4%; số lượng...
Hà Nội dự kiến giới thiệu 59 người để bầu 29 đại biểu Quốc hội
2021-02-06 10:34:13
Số lượng đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa mới dự kiến 29, giảm một so với nhiệm kỳ trước. Ngày 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà...
Không lựa chọn người không đủ tiêu chuẩn để làm “quân xanh, quân đỏ”
2021-02-06 06:08:51
Ông Ngô Sách Thực cho biết như vậy khi nói về việc lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu...
Hà Nội lập 15 Đoàn công tác chỉ đạo bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
2021-02-05 10:23:55
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập 15 Đoàn chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...
Cơ cấu nhân sự ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV
2021-02-04 11:09:02
Số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV là 500 người. Trong đó, số lượng, cơ cấu thành phần ĐBQH ở Trung ương là 207 đại biểu, chiếm 41,4%; số lượng...
Độ tuổi nào được ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2016-2021?
2021-01-24 06:42:24
Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đủ tuổi tham gia 02 khóa Quốc hội...
Quốc hội khóa mới dự kiến có 500 đại biểu, phải là người có đức có tài
2021-01-21 18:51:23
Quốc hội khóa XV dự kiến có 500 đại biểu và phải là những người “thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân”. Tổng số đại biểu Quốc...
Đọc nhiều