ban hang rong
Chúng ta không biện hộ cho cách ứng xử vô cảm, thiếu nhân văn của cán bộ phường, nhưng không thể vì thế mà bênh vực hành vi vi phạm của người phụ nữ bán...
“Cái nắm tay hay cú đá đó không phải là để dành cho dân!” – Đó là tiêu đề một bài báo được đăng vào năm 2016, nói về sự việc một anh công an trấn áp...
Bài chọn lọc