+
Aa
-
like
comment

Nhiệm kỳ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thăng hàm cho những ai?

22/03/2021 09:31

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) là 2 trường hợp được thăng hàm Đại tướng trong nhiệm kỳ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo báo cáo tổng kết công tác vừa gửi tới Quốc hội, trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và là đại biểu Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch nước đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV.

Nhiệm kỳ Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Thăng hàm 2 Đại tướng, 7 Thượng tướng và nhiều sĩ quan cấp cao - Ảnh 1.
Trong nhiệm kỳ của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có 2 sỹ quan lãnh đạo được thăng hàm Đại tướng.

Bên cạnh rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, chỉ tính riêng nhiệm vụ và quyền hạn liên quan đến lĩnh vực quốc phòng-an ninh, Chủ tịch nước (tính cả thời ông Trần Đại Quang) đã ký quyết định thăng quân hàm cấp tướng đối với 400 sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với 174 sỹ quan Công an nhân dân.

Chủ tịch nước đã tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 4 sỹ quan cấp tướng, giáng cấp bậc hàm đối với 2 sỹ quan cấp tướng; quyết định cử 45 sỹ quan Quân đội tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi; cử 2 lượt Bệnh viện Dã chiến cấp 2 (126 sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp) đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan.

Ngày 23/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước. Trong thời gian làm Chủ tịch nước đến nay, ông đã thăng hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Lương Cường (đầu năm 2019).

Đến tháng 10/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng với 2 Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐNDVN là ông Trần Quang Phương và Đỗ Căn.

Đến tháng 10/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Lê Huy Vịnh (Tướng Vịnh nay là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng).

Tháng 1/2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Nguyễn Tân Cương và Võ Minh Lương; thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn thăng cấp hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng cho nhiều sỹ quan QĐND và Công an Nhân dân,  như Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Nguyễn Duy Ngọc, Lương Tam Quang (cả 3 là Thứ trưởng Bộ Công); Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Hải Trung…

Thăng hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng cho nhiều sỹ quan QĐND và Công an Nhân dân như Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM…

PV

Bài mới
Đọc nhiều