Ngày mai 31-1, Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư

[email protected]

30/01/2021 20:40

Theo thông cáo báo chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ngày mai, 31-1, họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ năm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII), ngày 30-1, Đại hội làm việc tại Hội trường. Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành ngày làm việc thứ năm của Đại hội.

Ngày mai 31-1, Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư - Ảnh 1.

Trong buổi sáng, đại hội thông qua việc điều chỉnh chương trình làm việc của đại hội. Dự kiến đại hội sẽ bế mạc ngày 1-2.

Như vậy, đại hội kết thúc sớm hơn một ngày (trước đó là 2-2) so với chương trình chính thức được thông qua tại phiên họp trù bị ngày 25-1.

Tiếp đó, ông Phạm Minh Chính – ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo của Đoàn chủ tịch đại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau đó, đại hội bầu Ban kiểm phiếu và thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cuối buổi sáng, đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Đại hội đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu Ban chấp hành T.Ư khoá XIII

Đến buổi chiều, ông Võ Văn Thưởng – ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương – thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn chủ tịch đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban kiểm phiếu hướng dẫn việc ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại biểu nhận phiếu bầu cử, ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hiện nay, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu sẽ thông báo danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (cả chính thức và dự khuyết).

Ngày mai, 31.1, theo thông báo, Đại hội nghỉ; Ban Chấp hành T.Ư khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư.

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video