Công tác nhân sự
Trung ương giới thiệu nhân sự cho chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội
2021-03-08 09:36:48
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII khai mạc sáng nay bàn việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan Nhà nước và một số vấn...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử: Dấu hiệu của sự phát triển
Bảo An - 2021-02-04 16:54:38
Chiến dịch “truyền thông bẩn” hậu Đại hội XIII vẫn tiếp tục được các đối tượng xấu tiến hành. Nếu như trước Đại hội, hoạt động công kích, chống...
Không có chuyện vận động trong công tác nhân sự Đại hội XIII
2021-02-04 06:57:36
Về công tác nhân sự tại Đại hội XIII, ông Nguyễn Xuân Thắng thông tin: Từ nhân sự cấp ủy các cấp cho tới Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII được chuẩn bị kỹ...
Ngày mai 31-1, Trung ương khóa XIII bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư
Sơn Ca - 2021-01-30 20:40:33
Theo thông cáo báo chí, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ngày mai, 31-1, họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm...
Đảm bảo tính kế thừa và chiều hướng phát triển trong công tác nhân sự
2021-01-30 16:28:50
Tinh thần được nhiều đại biểu nêu lên là lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân và biết lo cho hạnh phúc của nhân dân;...
Bầu lãnh đạo tiêu biểu để hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường
2021-01-30 16:26:36
Đại biểu Bùi Huyền Mai bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ cân nhắc, lựa chọn, bầu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng với những đại biểu tiêu biểu về trí...
Đại hội XIII bước vào phiên họp quan trọng về nhân sự
2021-01-30 15:38:42
Hơn 15h chiều 30/1, các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng bước vào phiên họp quan trọng về công tác nhân sự. Chiều nay các đại biểu dự Đại hội XIII...
Thủ tướng: Hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước hùng cường, thịnh vượng
Tùng Lâm - 2021-01-26 09:37:46
Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của...
Văn kiện Đại hội XIII kết tinh trí tuệ toàn Đảng, toàn dân
2021-01-26 08:32:58
8h sáng 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của...
Đoàn Chủ tịch Đại hội XIII được bầu gồm 17 thành viên
Tùng Lâm - 2021-01-25 15:27:35
Tại phiên trù bị sáng nay 25-1, Đại hội XIII của Đảng bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 thành viên, Đoàn Thư ký gồm 5 thành viên, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.  Sáng...
Nhân sự đặc biệt Đại hội Đảng XIII: Có đức, có tài, được dân tin yêu thì cớ gì không tiếp tục?
2021-01-25 12:17:43
Chuyện trẻ hoá lãnh đạo luôn là chuyện lớn, là đúng và cần thiết. Nhưng nếu trẻ mà thiếu tầm nhìn và bản lĩnh chính trị yếu thì với một dân tộc, một...
Tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIII chọn được người tài đức
2021-01-25 10:38:35
Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có hai nhiệm vụ chính trị quan trọng: Một là xây dựng Văn kiện để làm đường lối lãnh đạo cho cả nhiệm kỳ; hai là bầu ra...
Đại hội XIII thông qua Quy chế bầu cử, bầu Đoàn Chủ tịch
Tùng Lâm - 2021-01-25 10:35:24
Các đại biểu dự Đại hội Đảng XIII họp phiên trù bị sáng 25/1. Đại hội sẽ thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử, chương trình làm việc và bầu Đoàn...
Đọc nhiều