+
Aa
-
Không để bị chi phối bởi tin giả khi làm nhân sự
26/10/2019 08:44

Bên cạnh hướng dẫn về cơ cấu, độ tuổi, trình độ, phẩm chất của cán bộ các cấp cho giai đoạn 2020-2025, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh phải kiểm soát quyền lực; chống chạy chức, chạy quyền…

Không để bị chi phối bởi tin giả khi làm nhân sự

Một trong những nội dung quan trọng của văn bản này là xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Khi làm nhân sự phải trí tuệ, đoàn kết

Theo hướng dẫn này, việc xây dựng đề án nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với địa bàn, lĩnh vực quan trọng và cơ cấu, tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo quy định.

Đề án nhân sự cần phải được thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, phát huy trí tuệ và tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong tập thể cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Đồng thời chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội… liên quan đến nhân sự và công tác chuẩn bị nhân sự. Đối với một số chức danh, cần xem xét cụ thể theo hướng: Người được dự kiến giới thiệu làm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND hoặc chủ tịch UBND; lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định phải là người có kiến thức, am hiểu và có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.

Người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đồng thời phải có trình độ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.Người dự kiến giới thiệu làm lãnh đạo chủ chốt ở cấp trên ngoài việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định cần kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp (trừ trường hợp là cán bộ điều động, luân chuyển). Trường hợp đặc biệt, nếu nhân sự chưa kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới trực tiếp thì cấp ủy trực tiếp quản lý cán bộ phải báo cáo về nguồn cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đánh giá, nhận xét về phẩm chất, năng lực, uy tín đối với nhân sự và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Không để bị chi phối bởi tin giả khi làm nhân sự - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: chinhphu.vn

Chống chạy chức, chạy quyền

Cùng với việc thực hiện công tác quy hoạch theo định kỳ, các cấp ủy tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ vào quý IV-2019, trong đó lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Để chuẩn bị một bước nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp ủy tổ chức Đảng cần chủ động thực hiện điều động, luân chuyển, phân công, bố trí cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy đã được thông qua. Trong đó, các cấp ủy cần quan tâm lãnh đạo, tăng cường cán bộ cho những nơi còn thiếu hoặc có phương án điều động, phân công công tác khác đối với nhân sự ngay sau đại hội. Cùng đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài…Hướng dẫn này cũng yêu cầu trong công tác nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Đồng thời phải thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205 ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị.

Cơ cấu cấp ủy với ba độ tuổi

Cơ cấu cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện phải được xây dựng nghiêm theo hướng cơ cấu ba độ tuổi: Dưới 40 tuổi chiếm từ 10% trở lên; từ 40 đến 50 tuổi chiếm khoảng 40%-50%; còn lại trên 50 tuổi. Đối với cấp xã do ban thường vụ cấp ủy trực thuộc trung ương hướng dẫn cụ thể cho phù hợp…

Về số lượng cấp ủy, đối với cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương: Thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên so với số lượng tối đa được cấp có thẩm quyền xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020 (không tính các cán bộ trung ương luân chuyển về địa phương).

Đối với đảng bộ cấp cơ sở (gồm cả đảng bộ cấp xã và đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao hoặc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở), cơ bản thực hiện số lượng như nhiệm kỳ 2015-2020 và do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

LƯU ĐỨC (Theo chinhphu.vn)

Bài mới
Đọc nhiều