Bộ Chính trị

Chuẩn bị chu đáo văn kiện hệ trọng cho Đại hội XIV của Đảng

Bảo Trâm - 2024-05-17 18:02:10
Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường giữ chức Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Minh Hưng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chánh Văn phòng Trung...
Quy định không bố trí người trong gia đình làm lãnh đạo ở 13 ngành là một trong những nội dung mới và quan trọng của Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của...
Căn cứ thực tế quan hệ công tác và nghiên cứu báo cáo kiểm điểm cá nhân, Ban chấp hành Trung ương đã thể hiện rõ chính kiến về mức độ tín nhiệm với các...
Ngày 16/5, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ 2. Một trong những nội dung quan trọng trong ngày làm việc...
Trừ ông Tập Cận Bình, Vương Hỗ Ninh và Triệu Lạc Tế, 4 người còn lại trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX đều lần đầu có mặt tại cơ quan quyền lực...
Từng bước cụ thể hóa những mục tiêu lớn mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của đất nước đến năm 2030,...
Nghị quyết 15 mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045 xác định sẽ xây dựng thành phố trực...
Kết luận 12 của Bộ Chính trị vừa ban hành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc...
Sự liêm chính của một số cán bộ, đảng viên bị đồng tiền “xuyên thủng”. Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ nhấn mạnh như vậy khi đề cập “lợi ích nhóm”...
Bài chọn lọc