Bộ Chính trị
Kết luận 12 của Bộ Chính trị vừa ban hành yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc...
Sự liêm chính của một số cán bộ, đảng viên bị đồng tiền “xuyên thủng”. Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ nhấn mạnh như vậy khi đề cập “lợi ích nhóm”...
Ngày11/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.  Tại cuộc họp, Bộ Chính trị cho ý kiến về: Đề...
Phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, dựa vào quy hoạch và năng lực thực chất, để không còn tình trạng luân chuyển cán bộ theo kiểu “lướt...
Biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo ngày càng tinh vi kín đáo hơn, rất khó để phát hiện, bên cạnh đó, bản thân người nhận quà cũng không dại gì “lạy ông tôi...
Hội nghị Đối ngoại toàn quốc sẽ thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân,...
Hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng lần này nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21 “Về đẩy...
Thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư năm 2021, chiều ngày 7/12, tại trụ sở Chính phủ, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với...
Bài chọn lọc