chạy quyền
“Chạy chức” nguy hại hơn tham nhũng
2020-07-09 06:15:19
“Nâng đỡ không trong sáng” là cụm từ được sử dụng lần đầu tiên trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các sai phạm liên quan đến vụ thăng...
Phòng và chống tệ cơ hội chính trị, chạy chức, chạy quyền hiện nay
2019-12-27 11:36:57
Để phòng, chống tệ cơ hội chính trị hiện nay có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện kiên quyết và đồng bộ nhiều giải pháp TỆ CƠ HỘI CHÍNH TRỊ VÀ CUỘC...
Những viên chức “chạy chọt” sẽ không có cơ hội tồn tại trong bộ máy
2019-12-05 09:42:05
Những người dùng mối quan hệ thân thiết, hay bằng các hình thức để chạy chọt vào vị trí nào đó cũng không có cơ hội tồn tại trong bộ máy. Luật sửa đổi,...
Không để bị chi phối bởi tin giả khi làm nhân sự
2019-10-26 08:44:57
Bên cạnh hướng dẫn về cơ cấu, độ tuổi, trình độ, phẩm chất của cán bộ các cấp cho giai đoạn 2020-2025, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh phải kiểm soát...
“Bộ Chính trị đã nêu rõ các địa chỉ có thể chạy chức, chạy quyền”
2019-10-14 09:08:23
Theo ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng của Ban Tổ chức Trung ương, để chống chạy chức, chạy quyền, Quy định 205 của Bộ Chính trị đã nêu rõ những cơ...
Hiến kế cho đại hội 13: Chống chạy chức, chạy quyền
2019-09-30 12:00:04
Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Trung ương đang làm hết sức mình để ngăn ngừa tình trạng “chạy chức chạy quyền”. Đây là một chỉ dấu rất đáng mừng. Tuy...
Cán bộ, đảng viên chạy chức chạy quyền sẽ bị khai trừ Đảng và buộc thôi việc, xử lý hình sự
Lữ Khách - 2019-09-25 19:02:19
Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền vừa được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban...
Cảnh tỉnh, răn đe những ai đang “lăm lăm” ý định chạy chức, chạy quyền
2019-09-25 10:59:08
Việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 205 chính là sự cảnh tỉnh, răn đe những tổ chức, cá nhân đang “lăm lăm” ý định chạy chức, chạy quyền. Bộ Chính trị...
Làm sao chống “chạy chức, chạy quyền”, ngăn chặn đưa người nhà vào bộ máy?
2019-09-16 06:13:39
Công tác nhân sự Đại hội XIII đang được tiến hành theo tinh thần: không để lọt người không xứng đáng vào BCH TƯ khóa XIII. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn...
Cử tri vui khi xử lý “không có vùng cấm”, lo nạn chạy chức, chạy quyền
2019-05-20 14:24:35
Cử tri, nhân dân vui mừng khi xử lý nghiêm cán bộ vi phạm, cho thấy “không có vùng cấm”, song vẫn lo ngại về tình trạng “chạy chức, chạy quyền”. Ông Trần...
Chống “chạy chức”, “chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng
2019-03-31 07:35:44
Theo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”. “Chạy chức”, “chạy quyền”...
Chống “chạy chức”, “chạy quyền”: Phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng
2019-03-31 07:35:44
Theo ông Lê Văn Cương, phải đặt công tác cán bộ dưới ánh sáng, vì nếu càng bí mật thì càng “chạy chức”, “chạy quyền”. “Chạy chức”, “chạy quyền”...
Hết sức cảnh giác với chạy chức, chạy quyền
2019-03-29 08:52:24
Mới đây, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về báo cáo kết quả 5 đoàn điểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương...
Đọc nhiều