Cán bộ chủ chốt phải nêu gương học tập Nghị quyết Đại hội XIII

10/03/2021 18:38

Bộ Chính trị lưu ý công tác tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 9/3 ký ban hành Chỉ thị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện. Bộ Chính trị yêu cầu các đơn vị coi đây là công việc thường xuyên, thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ.

Theo Bộ Chính trị, việc này nhằm góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, việc học tập, nghiên cứu sẽ giúp uốn nắn nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

can bo chu chot neu guong hoc tap nghi quyet anh 1
Bộ Chính trị lưu ý công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, quán triệt.  

Bộ Chính trị lưu ý công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến. Trong đó, Bộ Chính trị lưu ý làm rõ những vấn đề mới, cốt lõi; nêu cao trách nhiệm của báo cáo viên, người đứng đầu cấp ủy trong báo cáo truyền đạt Nghị quyết, cũng như cán bộ, đảng viên trong học tập Nghị quyết, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ chủ chốt các cấp.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Bí thư chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nội dung trên. Báo cáo viên là các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư khóa XIII đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII hoặc được phân công theo lĩnh vực.

Sau đợt nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện.

Kết quả thực hiện chương trình hành động là cơ sở quan trọng để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị hàng năm và cả nhiệm kỳ.

Bộ Chính trị nhấn mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII cần tập trung về thành công của Đại hội, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu nhận diện đầy đủ cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới; chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Tùng Lâm 

Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng sự kiện

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video