+
Aa
-
like
comment

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên

09/09/2021 21:05

UBKT T.Ư cho rằng, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế và yêu cầu rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Theo thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, từ ngày 6 – 8.9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã họp kỳ thứ sáu dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú.

Sau khi xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên, bên cạnh những ưu điểm, UBKT T.Ư cho rằng, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, trong xây dựng thể chế, chính sách, trong quản lý, sử dụng vốn vay và ngân quỹ nhà nước; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch chứng khoán, để Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành một số văn bản không phù hợp quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBKT T.Ư cũng cho rằng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng còn có một số vi phạm, khuyết điểm, hạn chế trong việc ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát công tác quản lý các hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu và các cửa khẩu, lối mở biên giới, để xảy ra một số vi phạm trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, việc thực hiện thí điểm tạm nhập, tái xuất, công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất, việc thực hiện các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách và ngoài ngân sách…

UBKT T.Ư yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát nêu trên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Tại kỳ họp, UBKT T.Ư cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, UBKT T.Ư nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng.

UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Tại kỳ họp, UBKT T.Ư đã cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy định của Ban Chấp hành T.Ư về những điều đảng viên không được làm để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư xem xét, quyết định.

Lê Hiệp

Bài mới
Đọc nhiều