Bộ trưởng Tài chính

Uỷ ban Kiểm tra T.Ư xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên

2021-09-09 21:05:01
UBKT T.Ư cho rằng, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 – 2021 còn có một số vi phạm, khuyết điểm,...