+
Aa
-
like
comment

Hai bộ trưởng làm phó trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia

06/05/2021 22:58

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc vừa được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung danh sách thành viên.

Cụ thể, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Tài chính làm Phó trưởng ban Thường trực. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công Thương làm Phó trưởng ban.

Ban chỉ đạo 389 Quốc gia là cơ quan hoạt động thường xuyên thông qua hoạt động của các thành viên, cơ quan thường trực và văn phòng thường trực; trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng, đề cao trách nhiệm cá nhân của trưởng ban, các phó trưởng ban và các ủy viên.

Các thành viên Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chịu trách nhiệm trước trưởng ban về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực của bộ, ngành mình và các nhiệm vụ được trưởng ban phân công.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ phối hợp với văn phòng thường trực nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến công tác của Ban chỉ đạo, đồng thời bảo đảm các điều kiện hoạt động và văn phòng thường trực.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với các mặt hàng trọng điểm, địa bàn trọng điểm hoặc trong từng thời kỳ khi được trưởng ban, phó trưởng ban thường trực giao.

Tuấn Hùng

Bài mới
Đọc nhiều