+
Aa
-
like
comment

Tổng Bí thư: Xóa bỏ cơ chế xin – cho, chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong đầu tư công

08/07/2021 19:24

Trong phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rõ việc kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xoá bỏ cơ chế “xin – cho”; chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong đầu tư công.

Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII đã bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Đất nước vẫn đang đứng trước không ít khó khăn

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương lần này là thảo luận về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025.

Tổng Bí thư: Xóa bỏ cơ chế xin –cho, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong đầu tư công - Ảnh 1.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (ảnh dangcongsan.vn).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét các vấn đề một cách khách quan, khoa học, Hội nghị đã thống nhất đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020, và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2021.

Đồng thời, cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính quốc gia, và đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 để trình Quốc hội khoá XV xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ nhất dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7 này.

Theo Tổng Bí thư, trong 6 tháng đầu năm, chúng ta đã tiếp tục kiên trì thực hiện mục tiêu vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực: Kinh tế tăng trưởng 5,64%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước; kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước đạt trên 58,2% so với dự toán, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2020; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển. Đời sống của nhân dân, nhất là của người lao động ở vùng xảy ra dịch bệnh, vùng có khó khăn tiếp tục được chăm lo. Bản chất tốt đẹp của chế độ ta và tinh thần yêu nước, đoàn kết, “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta tiếp tục được phát huy…

Tuy nhiên, Trung ương cũng thẳng thắn lưu ý và chỉ rõ: Trong 6 tháng đầu năm vừa qua, kinh tế – xã hội vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta vẫn đang đứng trước không ít những khó khăn, thách thức mới và lớn, thậm chí gay gắt hơn.

Tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm hơn trước, có thể còn tiếp tục lan rộng, kéo dài, tác động mạnh đến mọi mặt của đời sống xã hội. Thị trường tài chính – tiền tệ, nhất là thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là ở những vùng, địa bàn và những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh gặp nhiều khó khăn.

Tổng Bí thư: Xóa bỏ cơ chế xin –cho, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong đầu tư công - Ảnh 2.
Các Ủy viên Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 3 (ảnh dangcongsan.vn).

Chú ý bảo đảm tỉ lệ chi hợp lý cho đầu tư phát triển

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu: Ngay sau Hội nghị này, Ban cán sự đảng Chính phủ cần chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn thiện thêm một bước các dự thảo kế hoạch trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo Tổng Bí thư, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội cần tiếp tục được bổ sung, làm rõ, tạo sự thống nhất cao về các vấn đề lớn, hết sức quan trọng như: Sự đúng đắn, phù hợp của mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra…

Việc xây dựng kế hoạch tài chính quốc gia cần thấy hết những thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn, thách thức để xác định một cách đúng đắn, khoa học và có cơ sở thực tế mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể về tài chính – ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tác động rất tiêu cực đến phát triển  kinh tế – xã hội; chú ý bảo đảm tỉ lệ chi hợp lý cho đầu tư phát triển và chi thường xuyên gắn với tinh giản bộ máy, biên chế, cải cách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội…

Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn cần nhìn thẳng vào sự thật để tìm cho được các nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém tồn đọng từ lâu để đề ra các chính sách, biện pháp có tính đột phá, khả thi cao, tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong việc khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả; giải ngân chậm, nhiều dự án, công trình chậm tiến độ, thua lỗ, thất thoát, lãng phí…

“Đặt kế hoạch đầu tư công trong tổng thể kế hoạch đầu tư chung của toàn xã hội; gắn đầu tư công với đầu tư xã hội; đầu tư công phải thực sự có trọng tâm, trọng điểm, dẫn dắt và kích hoạt đầu tư của mọi thành phần kinh tế. Tập trung rà soát, loại bỏ những dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách để ưu tiên nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách của quốc gia và các ngành, lĩnh vực, các địa phương, nhất là các dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội có ý nghĩa chiến lược, liên vùng, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xoá bỏ cơ chế “xin – cho”; chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm” trong đầu tư công. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm đi đôi với tăng cường phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; linh hoạt, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng để đẩy mạnh việc giải ngân thực hiện dự án đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình…”, Tổng Bí thư nói.

T.Chính

Bài mới
Đọc nhiều