+
Aa
-
like
comment

Quyết tâm vực dây niềm tin của thị trường đối với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp

Đông Duy - 27/11/2023 12:50

Thủ tướng Phạm Minh chính chỉ đạo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phải triển khai quyết liệt, hiệu quả…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Ngày 23/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện 1177/CĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Công điện nêu rõ, thời gian qua, tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp từng bước đi vào ổn định, thị trường bất động sản đã có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa đạt như kỳ vọng, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế tiếp tục khó khăn, nợ xấu có xu hướng gia tăng.

Để thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp. Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai mạnh mẽ điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, chủ động đẩy mạnh hơn nữa theo thẩm quyền việc quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách và các hoạt động không lành mạnh khác.

Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất có thể đã đề ra, nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đồng thời, NHNN theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng bất động sản để có các giải pháp vừa đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng, vừa góp phần giải quyết khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng chỉ rõ, cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, có giải pháp khả thi triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ…

Bộ Xây dựng rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến dự án bất động sản, kịp thời hướng dẫn các vướng mắc; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 11/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, nhất là xác định giá đất, quản lý, sử dụng đất.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, nhất là các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng… trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trong tháng 11/2023.

Công điện 1177 của Thủ tướng Chính phủ đã thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Các giải pháp được nêu trong Công điện đều là những giải pháp trọng tâm, phù hợp

Cụ thể, đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Công điện đã chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai mạnh mẽ điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu để huy động vốn, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng được giao chủ động đẩy mạnh hơn nữa theo thẩm quyền việc quản lý nhà nước về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nhất là chống tiêu cực, lợi dụng trục lợi chính sách và các hoạt động không lành mạnh khác. Đây là một giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn, lành mạnh.

Đối với thị trường bất động sản, Công điện đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu cao nhất có thể đã đề ra, nâng cao chất lượng tín dụng, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Điều này sẽ giúp giải quyết khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp bất động sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng được giao theo dõi sát, chặt chẽ diễn biến thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, tín dụng bất động sản để có các giải pháp vừa đảm bảo an toàn của hệ thống ngân hàng, vừa góp phần giải quyết khó khăn, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp.

Đối với nhà ở xã hội, Công điện đã yêu cầu Bộ Xây dựng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thúc đẩy mạnh hơn việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 11/2023. Đây là một giải pháp quan trọng nhằm giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, công nhân, góp phần ổn định xã hội.

Ngoài ra, Công điện cũng giao Bộ Xây dựng rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Việc hoàn thiện các quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản sẽ tạo hành lang pháp lý minh bạch, thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Nhìn chung, Công điện 1177 của Thủ tướng Chính phủ là một công cụ quan trọng để Chính phủ thực hiện mục tiêu thúc đẩy thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững. Các giải pháp được nêu trong Công điện đều là những giải pháp trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao.

Để các giải pháp của Công điện được thực hiện hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và sự đồng thuận của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Bên cạnh đó, cần có sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, đảm bảo thị trường bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều