Luật Nhà ở sửa đổi

Quyết tâm vực dây niềm tin của thị trường đối với bất động sản và trái phiếu doanh nghiệp

Đông Duy - 2023-11-27 12:50:20
Thủ tướng Phạm Minh chính chỉ đạo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay đối với chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà...