+
Aa
-

‘Thủ tướng thức đến 12h đêm ký văn bản trình lên’

16/10/2019 16:07

Thủ tướng dặn dò điều này khi phát biểu về việc đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

'Thủ tướng thức đến 12h đêm ký văn bản trình lên'

Thủ tướng mở đầu phát biểu kết luận bằng việc nhắc nhở rằng: hội nghị này không chỉ tập trung nói về cổ phần hóa. Thủ tướng nhấn mạnh, bất kể một quốc gia nào thì vai trò của DNNN nói riêng và kinh tế nhà nước cũng rất quan trọng. Kể từ khi Trung ương nói rõ lại quan điểm về một nền kinh tế đa thành phần, bình đẳng trước pháp luật thì nhiều chủ trương, chính sách đã được đề ra để khắc phục tình trạng trì trệ, kém hiệu quả của DNNN.

Tuy vậy, Thủ tướng nói DNNN không chỉ có kém hiệu quả, trì trệ mà còn có những mặt tốt khác cần phải ghi nhận đối với kinh tế vĩ mô. Còn những tồn tại là điều dễ hiểu trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng cho rằng: những tồn tại, bất cập của DNNN là hiệu quả sản xuất, kinh doanh còn thấp, phương án cổ phần hóa còn chậm, xác định phương án sử dụng đất, giá trị văn hóa, lịch sử… còn khó khăn. Cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành còn yếu kém. Đặc biệt là việc ngăn chặn mất tài sản Nhà nước trong quá trình cổ phần hóa DNNN.

“Vẫn còn chuyện quyền anh, quyền tôi, chưa vì đại cục của đất nước. Người tài vẫn ít vào DNNN, quy hoạch cán bộ còn chậm. Một số bộ hướng dẫn để đẩy nhanh cổ phần hóa còn chậm thể chế hóa”, Thủ tướng nhận dịnh.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các DNNN không để xảy ra việc đặt lợi ích cá nhân, tham nhũng, che giấu sai phạm xảy ra. “Hiện tượng tham nhũng trong DNNN là còn, sân trước sân sau, thậm chí vườn sau là có. Chúng ta cần khắc phục cái này. Đồng chí nghèo thì nghèo rồi, đủ sống thì đủ sống rồi, đừng dính vào đường dây ổ dợ tổ chức tham nhũng”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề ra 6 nhiệm vụ cho DNNN cải cách, đổi mới, nâng cao hiệu quả. Thủ tướng nói: “Bổn cũ chép lại không tốt đâu. Tình trạng chậm chạp, lạc hậu còn rất khổ biến trong DNNN. Mình không chịu đổi mới phát triển thì rất khó khăn”. Dĩ nhiên, cùng với đó Thủ tướng cũng nói phải “tin anh em, trao quyền tự chủ cho anh em”.

Sau khi đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải hoàn thiện và phối hợp tốt với các bộ, ngành, Thủ tướng ví von: “DNNN như ôtô tải đi giữa đường phố đông người. Các doanh nghiệp khác như xe đạp, xe máy. Xe tải to lớn phải minh bạch”.

Lưu ý những vấn đề thuộc về thể chế, Thủ tướng đặc biệt nói về việc không để tầng nấc hành chính từ trung ương đến địa phương làm cản trở hoạt động của DNNN, để xảy ra tình trạng “sống chết mặc bay”.

“Thủ tướng đêm thức đến 12h đêm ký hết tất cả văn bản trình lên, không để đến hôm sau. Mình phải có trách nhiệm trước nhân dân. Các cơ quan Nhà nước cần có sự thấu hiểu giữa trung ương và địa phương. Vẫn còn nhiều tầng nấc khó khăn, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh không thuận lợi cho phát triển”, Thủ tướng nói.

Cuối cùng, Thủ tướng mong muốn DNNN phải vươn lên, dám nghĩ, dám làm, tăng cường đổi mới sáng tạo, có chế độ công tác tốt cho cán bộ công nhân viên.

Tùng Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều