doanh nghiệp nhà nước
Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Dương, một doanh nghiệp tiền thân vốn nhà nước tại tỉnh Bình Dương có số nợ tính đến nay hơn 4.676 tỷ đồng. Tuy...
Doanh nghiệp nhà nước và có vốn góp của nhà nước, doanh nghiệp FDI hay doanh nghiệp dân doanh hoạt động hiệu quả hơn? Tư nhân: Yếu ớt nhất nhưng nộp ngân sách...
Số lượng doanh nghiệp nhà nước bị phá sản trên thực tế rất thấp, không tương xứng với số lượng doanh nghiệp nhà nước trong tình trạng phải bị phá sản...
Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tích cực triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu được duyệt, tập trung vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính, thực...
Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đang xem xét cấm xuất khẩu hầu hết các loại gạo để kìm hãm giá gạo đang tăng lên ở trong nước. Động...
Sự chuyển mình của các doanh nghiệp Nhà nước lớn trong vài năm gần đây cũng như những chính sách thoái vốn đã tạo ra một dòng tiền lớn chảy vào ngân sách...
Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Trần Sỹ Thanh cho rằng, nhiều người nói doanh nghiệp tư nhân chỉ mong như doanh nghiệp nhà nước, nhưng thực ra doanh nghiệp...
Thủ tướng dặn dò điều này khi phát biểu về việc đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thủ tướng mở đầu phát biểu...
Bài chọn lọc