+
Aa
-
like
comment

Thủ tướng: Chuẩn bị nguồn lực cải cách tiền lương từ 1/7/2022

24/05/2021 20:45

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa yêu cầu chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2022, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

Tối 24/5, Văn phòng Chính phủ phát thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc chuẩn bị nguồn lực để cải cách chính sách tiền lương.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, nhất là chính sách cho người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số. Cùng với đó, Bộ Tài chính cần hoàn thiện thể chế liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính khác, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an ninh, an toàn, minh bạch, bền vững.

Thủ tướng: Chuẩn bị nguồn lực cải cách tiền lương từ 1/7/2022 - 1
Ngày 1/7/2022 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương (ảnh minh họa).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cùng với các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; tăng cường năng lực đánh giá, phân tích, dự báo.

Bộ Tài chính cũng được yêu cầu chủ động có kịch bản, phương án, giải pháp phù hợp, kịp thời đối với những vấn đề mới phát sinh, góp phần nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp kéo dài như hiện nay.

Năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ra Nghị quyết 27/NQ-TW về cải cách chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo đó, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được trả theo vị trí việc làm. Lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó là các bảng lương mới phản ánh đúng năng lực thực chất và khả năng đáp ứng công việc của cán bộ, công chức, viên chức…

Tuy nhiên, nhận định năm 2020 kinh tế – xã hội bị ảnh hưởng lớn, Ban Chấp hành Trung ương đã giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương mới, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách.

Sau khi nghiên cứu, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã kiến nghị lùi thời điểm cải cách tiền lương từ ngày 1/1 năm nay theo Nghị quyết số 27/NQ-TW đến ngày 1/7/2022.

Thời điểm cải cách tiền lương đã được biểu quyết tán thành tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương và ngày 1/7/2022 là thời điểm chính thức thực hiện chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức.

Tùng Lâm 

Bài mới
Đọc nhiều