cải cách tiền lương
Chả nhẽ chúng ta cứ mãi đi làm ô sin, hái dâu, trồng cỏ…
2020-08-04 08:26:07
‘Rõ ràng chúng ta vẫn loanh quanh với chuyện làm như thế, ăn như thế’, ông Phạm Minh Huân đối thoại trên Nông nghiệp Việt Nam. Chả nhẽ chúng ta cứ mãi...
Phó Thủ tướng nói những “việc rất quan trọng cần làm ngay” về tiền lương
2019-02-06 13:44:28
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng, từ năm 2021 tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống người lao động và gia đình người...
Cải cách tiền lương từ nguồn tiền nào?
2018-11-15 07:15:28
Các địa phương phải dành ra 50% vượt thu để làm nguồn tài chính dành cho chi trả tiền lương theo chính sách cải cách tiền lương mới. Ngoài các giải pháp giảm...
Bỏ hàng loạt phụ cấp dành cho cán bộ, công chức, viên chức
2018-05-25 09:00:13
Nghị quyết 27-NQ/TW (ban hành ngày 21-5-2018) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách tiền lương yêu cầu sắp xếp lại các chế độ phụ...
Nhà nước công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ
2018-05-23 09:58:33
Nhà nước công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ, tiền lương bình quân trên thị trường đối với các ngành nghề và hỗ trợ cung cấp thông tin...
Bảy nhiệm vụ, giải pháp cải cách tiền lương
2018-05-23 09:04:52
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối...
Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?
2018-05-23 08:28:38
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với...
Tăng lương cho cán bộ, công chức: Lấy tiền ở đâu?
2018-05-23 06:41:49
Nguồn lực tăng lương là phải tăng thu ngân sách trên cơ sở tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hiện tốt việc tinh giản biên chế. Ngày 21/5/2018, thay mặt Ban...
Cải cách chính sách tiền lương: Đãi ngộ xứng đáng theo năng suất
2018-05-22 16:09:23
Cải cách chính sách tiền lương sẽ tiến tới việc thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực nâng cao chất...
Toàn văn Nghị quyết TƯ về cải cách chính sách tiền lương
2018-05-22 15:37:18
BBT trân trọng đăng toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người...
Cải cách tiền lương: Mức lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức
2018-05-21 07:11:16
Cải cách tiền lương chú trọng những nội dung về lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang (khu vực công). Đối...
Cải cách tiền lương: 4 lần cải cách, sửa đổi, vẫn còn nhiều bất cập
2018-05-19 12:21:40
Chính sách tiền lương ở nước ta đã trải qua 4 lần cải cách (năm 1960, năm 1985, năm 1993 và năm 2003) nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều bất cập. Chính sách tiền...
Góc nhìn thẳng về cán bộ và quyết tâm chống tham nhũng
2018-05-16 07:10:29
“Lần đầu tiên thực trạng cán bộ của Việt Nam được nhận thức, phân tích rất rõ với những bất cập như nạn chạy chức chạy quyền, con ông cháu cha”,...
Đọc nhiều