+
Aa
-

Thứ trưởng Nội vụ: Cải cách đụng chạm đến lợi ích nhóm nên luôn gặp khó khăn

28/01/2021 12:25

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho rằng công cuộc cải cách luôn “đụng chạm” đến lợi ích của không ít cá nhân và lợi ích nhóm, lợi ích ngành, khiến việc thực hiện luôn gặp khó khăn, cản trở.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà /// Ảnh Gia Hân
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Thủ tục tục cắt giảm lại phát sinh thủ tục mới

Trình bày tham luận của Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định, kết quả cải cách hành chính trong thời gian vừa qua tạo tiền đề, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trong triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011 – 2020, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, bà Trà cũng khẳng định cải cách hành chính còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, bà Trà nhấn mạnh việc bố trí nguồn lực cho cải cách hành chính còn hạn chế; chưa có có sự đồng bộ trong cải cách hành chính với cải cách lập pháp, cải cách tư pháp. Thể chế, pháp luật vẫn còn chưa đồng bộ và thiếu nhất quán, chưa phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ hoá đời sống xã hội trong điều kiện mới.

“Công cuộc cải cách luôn “đụng chạm” đến lợi ích của không ít cá nhân và lợi ích nhóm, lợi ích ngành, khiến cho việc thực hiện luôn gặp khó khăn, cản trở”, bà Trà nêu.

Bà Trà cũng nêu rõ một hạn chế khác là thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, đặc biệt là các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng… Cải cách thủ tục hành chính vẫn chưa thực sự là động lực mạnh mẽ cho cải thiện môi trường kinh doanh.

“Điều kiện kinh doanh chậm được cắt giảm, có những thủ tục hành chính được cắt giảm nhưng lại phát sinh những thủ tục hành chính mới ở các nội dung khác. Cắt giảm thủ tục hành chính ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp ít cần được giải quyết”, bà Trà nêu.

Một hạn chế khác, theo bà Trà, là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính còn hạn chế.

“Cơ sở dữ liệu tại các cơ quan hành chính hiện nay có rất nhiều nhưng để trích xuất, chia sẻ thông tin còn gặp nhiều vướng mắc. Sự tương tác trong nền công vụ qua môi trường số hóa vẫn còn những hạn chế”, bà Trà nêu.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực

Về các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, bà Trà đề xuất tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, trong đó, chủ yếu là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thể chế của nền hành chính Nhà nước.

“Từ những thể chế này, tận dụng tối đa, hiệu quả những tri thức mới, công nghệ mới, kích thích mọi công dân và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế – xã hội cùng tham gia khởi nghiệp, làm giàu chính đáng và đóng góp cho sự thịnh vượng chung của đất nước”, bà Trà bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề xuất tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Việc tổ chức kỳ thi tuyển chọn công chức trong cả nước như mô hình của Nhật Bản cũng là một kinh nghiệm có thể học hỏi”, bà Trà dẫn chứng.

Ngoài ra, theo bà Trà, cần triển khai mạnh mẽ việc xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ của cơ quan hành chính các cấp theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

TNO

Bài mới
Đọc nhiều