+
Aa
-
like
comment

Thẻ Căn cước khác Căn Cước công dân thế nào?

Bích Vân - 10/04/2023 21:59

Những ngày gần đây, thông tin về việc thay đổi từ Căn cước công dân sang Thẻ Căn cước đang khiến dư luận vô cùng xôn xao, sau đây là vài thông tin giúp người dân nhìn nhận được rõ về sự giống – khác giữa hai loại trên.

Theo Bộ Công an, dự thảo Luật Căn cước công dân (CCCD) (sửa đổi) quy định thông tin trên thẻ CCCD sẽ được thay đổi, lược bỏ một số thông tin so với quy định hiện nay như thay đổi thông tin về nơi thường trú, quê quán thành nơi cư trú, nơi đăng ký khai sinh, thay đổi thông tin về họ tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ thành nơi cấp: Bộ Công an.

Bên cạnh đó, một số thông tin trên thẻ sẽ được lược bỏ như vân tay, đặc điểm nhân dạng của người cấp thẻ. Theo Bộ Công an, những thông tin về vân tay, đặc điểm nhận dạng không được thể hiện trên bề mặt thẻ CCCD, tuy nhiên vẫn sẽ được quản lý trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ CCCD (chip điện tử).

Việc lược bỏ vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ CCCD để bảo đảm tính riêng tư cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ CCCD. Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể khai thác thông tin trong chip điện tử thông qua các phương tiện nghiệp vụ, không phát sinh vướng mắc.

Hơn nữa, dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi) quy định chuyển tiếp theo hướng CMND còn thời hạn sử dụng đã được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024; các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ CMND vẫn nguyên hiệu lực pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước không được quy định các thủ tục về thay đổi, điều chỉnh thông tin liên quan đến CMND, thẻ CCCD trong các giấy tờ đã cấp.

Hiện nay về cơ bản, Bộ Công an đã cấp được gần 80 triệu thẻ CCCD cho người đủ điều kiện cấp thẻ nên việc quy định thời hạn hết giá trị sử dụng của CMND cơ bản không tác động đến công dân; quy định này sẽ hạn chế việc tiếp tục sử dụng CMND cũ, có tính bảo mật không cao bằng thẻ CCCD và không có nhiều tiện ích; thúc đẩy người dân thay đổi thói quen bằng việc sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Việc thay đổi mẫu thẻ CCCD (sau khi Luật có hiệu lực thi hành) không tác động đến những người đã được cấp thẻ CCCD hiện nay; những thẻ CCCD đã được cấp sẽ vẫn có giá trị đến hết thời hạn sử dụng được ghi trong thẻ (không tác động đến các thẻ CCCD đã cấp).

Bích Vân

Bài mới
Đọc nhiều