Việt Nam cộng hòa
Thượng tướng, thầy giáo Nguyễn Thế Trị từng hành quân cấp tốc từ Trường quân chính B2 (Tây Ninh) về Sài Gòn làm nhiệm vụ giáo viên cải tạo sĩ quan cao cấp...
Ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên Chuẩn tướng, quyền Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hoà, người tác động để Tổng thống Dương Văn Minh kêu gọi các...
Bài chọn lọc