Tổng thống Trump

Chuyên gia dự đoán nước cờ tiếp theo của TQ sau khi lĩnh đòn đau đớn từ Tổng thống Trump?

2019-08-03 15:14:13
Trung Quốc sẽ “vùng lên” trả đũa, hay tiếp tục chờ đợi “cơn bão” Donald Trump qua đi? Đòn gây áp lực mới nhất về thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump...