Thủ đô Hà Nội

Sẽ có thành phố trực thuộc thủ đô Hà Nội

2022-05-06 08:56:35
Nghị quyết 15 mới của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045 xác định sẽ xây dựng thành phố trực...