Thanh tra Chính phủ

Yêu cầu Thanh tra Chính phủ sớm kết luận về giá điện

2019-07-03 17:59:14
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Thanh tra Chính phủ sớm hoàn thành thanh tra về giá điện, đề xuất hình thức xử lý nghiêm nếu có sai phạm. Trong năm 2020,...