room tín dụng

2 lý do để Ngân hàng Nhà nước nới thêm room tín dụng

Huy Hoàng - 2022-09-23 10:12:04
Khát vốn, khó tiếp cận được nguồn vốn do room tín dụng quá nhỏ giọt, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đang thiếu tiền để chi tiêu phục vụ cho kinh doanh lẫn tiêu...