Quân đội Nhân dân Việt Nam

Khẩu súng lạ trong tay lính gìn giữ hòa bình Việt Nam

2019-09-20 09:11:36
Hình ảnh các chiến sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình của Việt Nam diễn tập tại trung tâm huấn luyện trên đất Indonesia vừa được truyền thông bạn đăng...