phát triển hạ tầng giao thông

12 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư đã hoàn thành và đưa vào khai thác

Bích Ngân - 2024-07-10 15:49:42
12 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Các tuyến này bao gồm: Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn...