Nguyễn Cao Trí

Ông Nguyễn Cao Trí và gia đình nộp hơn 640 tỉ khắc phục hậu quả

Bích Vân - 2023-11-20 14:29:58
Theo Bản kết luận điều tra số 35/BKLĐT-CSKT-P2 của CQCSĐT, Bộ Công an, CQCSĐT đã kê biên 07 dự án bất động sản của vợ chồng ông Nguyễn Cao Trí và gia đình...