mê tín

Đa cấp tâm linh: Khi mê tín, lừa đảo khoác chiếc áo ‘Tình người’

2021-04-03 15:01:12
Để chiếm được lòng tin, những người đứng đầu câu lạc bộ Tình người và những mô hình đa cấp lừa đảo khác sử dụng một công thức chung là nắm bắt...