lực lượng an ninh

Dự kiến chi 3.500 tỷ đồng mỗi năm cho lực lượng an ninh cơ sở

Bích Vân - 2023-10-27 14:10:25
Địa phương đang chi trả cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở khoảng 3.570 tỷ đồng mỗi năm, nếu thống nhất lực lượng kinh phí giảm còn 3.500 tỷ đồng. Thông...