Liên minh châu Âu (EU)

Lối thoát nào cho Lục địa già?

Tuệ Ngô - 2022-10-26 10:23:31
Mới đây, ngay tại Hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã phải vật lộn để tìm ra các giải pháp thực tế ngay lập tức để đối phó...