Kiến

VNG bị kiện đòi bồi thường hơn 14 tỷ đồng

Bích Vân - 2023-10-12 17:05:41
Công ty Cổ phần VNG bị Công ty Cổ phần truyền thông TK – L kiện đòi bồi thường hơn 14 tỷ đồng vì đã khai thác 3 bộ phim nguyên đơn mua độc quyền. Vụ tranh...