hướng dẫn viên du lịch

Hướng dẫn viên liên quan tới 6 người Việt tử vong ở Bangkok đã khai gì?

Bích Ngân - 2024-07-18 11:15:50
Hôm qua ngày 17/7, cảnh sát Thái Lan tại đồn Lumphini đã tiến hành thẩm vấn Phan Ngọc Vũ, 35 tuổi, hướng dẫn viên của nhóm sáu người Việt tử vong tại Bangkok....