giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở TP.HCM

Về ông giám đốc “mù chữ” của trung tâm đăng kiểm

Hạnh Phúc - 2023-01-09 15:38:08
Câu chuyện ông giám đốc “mù chữ” ở trung tâm đăng kiểm ở huyện Nhà Bè, TP.HCM gây xôn xao dư luận. Nhưng dù cố lèo lái đến đâu thì phải thẳng thắn thừa...