giám đốc bệnh viện
Sau khi bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng, ông Hồ Văn Thanh đã bị kỷ luật bằng hình thức cách chức giám đốc Bệnh viện Sản nhi Phú Yên. Ngày 20-10, nguồn...
Bài chọn lọc