Forbes

Forbes: Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 là 6,5%

Ralph Jennings - 2020-09-23 10:55:46
Trang Forbes ngày 22/9 có bài đăng của tác giả Ralph Jennings nhận định, Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,5% vào năm tới, báo hiệu sự...