đường Hồ Chí Minh

Cần 24.000 tỷ đồng thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Cà Mau

2020-10-24 21:28:31
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, để hoàn thành nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe cần thêm khoảng 24.210 tỷ đồng để đầu tư 289km...