dự trữ ngoại hối
Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đã đạt mốc kỷ lục mới: 92 tỷ USD. Có ý kiến cho rằng nên hạn chế mua thêm USD vì quỹ dự trữ ngoại hối đã trên mức tối...
Bài chọn lọc