đốt vàng mã

Bỏ đốt vàng mã – Nếp sống văn minh cho một tương lai xanh

2024-02-09 14:13:25
Ngày 2/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo...