đối thoại

Hàn Quốc khẩn thiết nhờ Việt Nam giúp đỡ bằng “mối quan hệ đặc biệt có 102”

Bảo Trâm - 2021-07-17 08:37:35
Trang The Korea Times của Hàn Quốc vừa có bài viết nói về nội dung cuộc điện đàm giữa Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In về các...