đoàn kết

Đoàn kết – “vũ khí” để chiến thắng

2020-09-02 07:48:05
Có trải qua những ngày quay cuồng trong “tâm dịch” Covid-19 cùng Đà Nẵng, mới cảm hết được tình người, và trên hết là sức mạnh đoàn kết dân tộc – thứ...