Đô đốc Mỹ

Đô đốc Mỹ: lực lượng Thủy quân lục chiến cần được triển khai phía trước để răn đe Trung Quốc

2021-05-21 11:55:29
Đô đốc David Berger, Tư lệnh Thủy quân lục chiến Mỹ ngày 18/5 tuyên bố: việc triển khai lực lượng này ở phía trước có thể làm chậm ý tưởng mở rộng biên...