điều hành

Thay đổi lớn trong cách điều hành phòng chống dịch của Thủ tướng

Đặng Trường - 2021-08-31 14:03:29
Câu chuyện Thủ tướng trực tiếp đi thị sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai nhận được sự quan tâm của rất nhiều người...