Đề xuất điều chỉnh lương hưu

Người dân sẽ được tăng 15% lương hưu và trợ cấp BHXH từ ngày 1/7

Bích Ngân - 2024-06-21 15:13:43
Từ ngày 1/7/2024, điều chỉnh về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), và trợ cấp ưu đãi dành cho người có công. Đây là một phần của đề xuất từ...