đất hiếm
Việt Nam hợp tác với Đức lần đầu nghiên cứu công nghệ khai thác đất hiếm
2020-12-29 03:48:07
Có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, nhưng việc khai thác, chế biến và ứng dụng đất hiếm tại Việt Nam còn sơ khai. Đất hiếm gồm 17 nguyên tố,...
Đọc nhiều