đất hiếm

Việt Nam có ‘kho báu’ lớn top đầu thế giới

Hạ Băng - 2023-03-20 09:20:38
Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng khoáng sản lớn trên thế giới, với 4 loại khoáng sản nằm trong top 5 về trữ lượng. Trong số đó, 2 loại đứng...