đất hiếm
Bộ Tứ quyết lật ngược thế cờ về ‘vũ khí’ đất hiếm với Trung Quốc
2021-03-12 06:32:10
Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ muốn hợp tác xây dựng chuỗi thu mua đất hiếm để đối trọng vị thế của Trung Quốc trong cung cấp nguyên liệu chế tạo...
Việt Nam hợp tác với Đức lần đầu nghiên cứu công nghệ khai thác đất hiếm
2020-12-29 03:48:07
Có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, nhưng việc khai thác, chế biến và ứng dụng đất hiếm tại Việt Nam còn sơ khai. Đất hiếm gồm 17 nguyên tố,...
Đọc nhiều