đất hiếm
Theo Cục Khảo sát địa chất Mỹ, trữ lượng và tài nguyên đất hiếm ở Việt Nam đạt khoảng 22 triệu tấn, đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc. 5 quốc...
Việt Nam là một trong những quốc gia tiềm năng khoáng sản lớn trên thế giới, với 4 loại khoáng sản nằm trong top 5 về trữ lượng. Trong số đó, 2 loại đứng...
Ngoài đất hiếm, một loại khoáng sản nữa Việt Nam có trữ lượng đứng thứ hai thế giới tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên. Cụ thể, theo công bố năm...
Bài chọn lọc