Đào Hồng Lan

Người dân kêu trời vì giá dịch vụ y tế và sự quyết đáp của Thủ tướng

Phạm Khoa - 2022-08-24 14:09:41
Câu chuyện người tham gia bảo hiểm y tế lại phải chi nhiều tiền để mua thuốc bên ngoài đã tồn tại suốt hơn 1 năm qua. Và tại cuộc họp mới đây với ngành...