đánh bắt trái phép

Trung Quốc và hành trình “vơ vét” tài nguyên thế giới

Bảo Trâm - 2022-05-30 12:29:24
Trang SCMP phản ánh Trung Quốc đã và đang đang “vơ vét” vùng biển của nhiều quốc gia trên thế giới, đe dọa cuộc sống của nhiều người dân địa phương và...