dang cong san
“Lenin – sức mạnh của chúng ta, tri thức và ngọn cờ của chúng ta”
2020-04-22 09:07:30
Ngày 22/4, những đảng viên cộng sản, người dân Nga và nhiều nước trên thế giới kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin – lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. “Lenin...
Chủ nghĩa Lênin soi sáng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của dân tộc Việt Nam
2020-04-22 08:21:02
Có thể nói – mỗi khi nhân loại đứng trước những thử thách và những bước ngoặt phát triển mới, các thế lực thù địch với chế độ xã hội XHCN, với...
Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng
2020-03-04 09:16:56
Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, mà...
Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng
2020-02-04 09:03:27
Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, mà...
Vì sao tuổi trẻ chúng tôi ‘cắn răng thà chết không xa Đảng’?
2020-02-03 12:46:08
Tuổi trẻ Sài Gòn – Gia Định vẫn một lòng sắt son với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh! Cho đến hơi thở cuối cùng, như lời thề khi đứng trước cờ...
‘Đấu tranh chống tham nhũng là dấu ấn nhiệm kỳ’
2020-02-03 09:07:10
“Chưa hết nhiệm kỳ đã có hơn 90 cán bộ cao cấp bị kỷ luật. Nói như vậy để thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là dấu ấn của nhiệm kỳ...
Chuyện Đảng tuyên bố “tự ý giải tán”, kế sách khéo léo trước kẻ thù
2020-02-03 08:28:28
Trong lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), có thời gian Đảng phải tuyên bố “tự ý giải tán” để hoạt động bí mật. Sau đó Đảng trở lại...
90 năm – hành trình chưa mỏi
2020-02-03 06:08:11
Hôm nay, Đảng ta tròn 90 mùa xuân. 90 năm chưa phải là dài với lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhưng 90 năm cũng là quãng thời gian...
Phát triển kinh tế – một thước đo sự thành công của Đảng
2020-02-02 13:01:44
Dấu ấn lịch sử sâu đậm và quan trọng nhất mang tầm vóc và ý nghĩa lịch sử trong sự lãnh đạo kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam là khởi xướng, sáng tạo...
90 năm Đảng dũng cảm vượt qua chính mình, làm nên lịch sử
2020-02-02 09:34:54
90 năm – một chặng đường dài. Đảng Cộng sản Việt Nam, với một bức tranh lịch sử, có nhiều màu sáng chói và lẫn cả những màu đen. Từ cách Đảng nhận...
Chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với vận mệnh đất nước
2020-02-02 07:19:08
Không ai đánh bại được chúng ta ngoại trừ chính chúng ta, nếu những khuyết điểm và sai lầm không được nhận thức, không được sửa chữa. Nhân kỷ niệm 90...
Đảng trí tuệ dẫn đường, giới trẻ phải có khát vọng để đất nước hùng cường
2020-02-02 06:40:54
90 mùa xuân từ khi ra đời đến nay, vượt qua bao ghềnh thác, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ...
Mùa Xuân của Đảng – Những mốc son không thể phai mờ
2020-01-27 11:25:35
Ra đời vào một mùa Xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua 90 năm xây dựng, trưởng thành mà trong đó có nhiều mùa Xuân trở thành mốc son không thể phai mờ. Hội...
Đọc nhiều