dang cong san
91 năm thành lập Đảng: Mở ra tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam
2021-02-03 07:39:11
Nhìn vào khuyết điểm để sửa chữa chính là cơ sở bồi đắp niềm tin vào Đảng, để dân tin, dân yêu và hết lòng xây dựng, bảo vệ Đảng, để cùng Đảng...
Covid-19: Mô hình ĐCS lãnh đạo thống nhất, toàn diện ở Việt Nam là đúng đắn
2021-01-16 07:01:23
Theo chuyên gia Nga, mô hình ĐCS lãnh đạo thống nhất, toàn diện ở Việt Nam đã và đang đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các mặt phát triển kinh tế -xã...
Vì sao Đảng ta kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh?
2021-01-14 09:18:01
Theo ông Dương Quang Phái, nguyên Vụ trưởng, Ủy ban Kiểm tra TW, rõ ràng, chủ nghĩa Mác- Lênin vẫn là đường lối tiến bộ, cách mạng trên thế giới ở thời điểm...
Tổng Bí thư: Trung ương cần có lập luận sắc bén, phản bác quan điểm sai trái
2020-12-14 14:47:35
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương cần tỏ rõ chính kiến, có lập luận sắc bén để phản bác ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường...
Xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược của Đảng
2020-11-01 09:19:52
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XIII, mục 2.6 xác định nhiệm vụ tập trung xây dựng đội...
Quá độ lên chủ nghĩa xã hội mất bao nhiêu năm, có mấy chặng đường cần tiếp tục làm rõ
2020-06-10 14:18:15
Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Phùng Hữu Phú cho biết, lộ trình phát triển đất nước ta thời kỳ quá độ là thế nào “là vấn đề rất vướng, chưa...
“Lenin – sức mạnh của chúng ta, tri thức và ngọn cờ của chúng ta”
2020-04-22 09:07:30
Ngày 22/4, những đảng viên cộng sản, người dân Nga và nhiều nước trên thế giới kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin – lãnh tụ thiên tài của giai cấp vô sản. “Lenin...
Chủ nghĩa Lênin soi sáng công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế của dân tộc Việt Nam
2020-04-22 08:21:02
Có thể nói – mỗi khi nhân loại đứng trước những thử thách và những bước ngoặt phát triển mới, các thế lực thù địch với chế độ xã hội XHCN, với Đảng...
Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng
2020-03-04 09:16:56
Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động,...
Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng
2020-02-04 09:03:27
Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động,...
Vì sao tuổi trẻ chúng tôi ‘cắn răng thà chết không xa Đảng’?
2020-02-03 12:46:08
Tuổi trẻ Sài Gòn – Gia Định vẫn một lòng sắt son với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh! Cho đến hơi thở cuối cùng, như lời thề khi đứng trước cờ Đảng...
‘Đấu tranh chống tham nhũng là dấu ấn nhiệm kỳ’
2020-02-03 09:07:10
“Chưa hết nhiệm kỳ đã có hơn 90 cán bộ cao cấp bị kỷ luật. Nói như vậy để thấy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí là dấu ấn của nhiệm kỳ này”,...
Chuyện Đảng tuyên bố “tự ý giải tán”, kế sách khéo léo trước kẻ thù
2020-02-03 08:28:28
Trong lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), có thời gian Đảng phải tuyên bố “tự ý giải tán” để hoạt động bí mật. Sau đó Đảng trở lại...
Đọc nhiều