Đảng
Nhận thức rõ các thách thức để nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng
2020-09-14 10:32:42
Đại hội lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại đối với đất nước ta; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, được nhân...
Thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm
2020-04-22 17:39:31
Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn coi trọng và đề cao việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng và bản thân Người là tấm gương đạo...
Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng
2020-03-04 09:16:56
Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, mà...
Hiện đại hóa để đảm nhiệm vai trò thống lĩnh của Đảng
2020-02-04 09:03:27
Các văn kiện Đảng gần đây luôn nhấn mạnh nhu cầu đổi mới để Đảng có thể đại diện cho không chỉ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, mà...
Vì sao tuổi trẻ chúng tôi ‘cắn răng thà chết không xa Đảng’?
2020-02-03 12:46:08
Tuổi trẻ Sài Gòn – Gia Định vẫn một lòng sắt son với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh! Cho đến hơi thở cuối cùng, như lời thề khi đứng trước cờ...
90 năm Đảng dũng cảm vượt qua chính mình, làm nên lịch sử
2020-02-02 09:34:54
90 năm – một chặng đường dài. Đảng Cộng sản Việt Nam, với một bức tranh lịch sử, có nhiều màu sáng chói và lẫn cả những màu đen. Từ cách Đảng nhận...
Chỉnh đốn Đảng có ý nghĩa sống còn với vận mệnh đất nước
2020-02-02 07:19:08
Không ai đánh bại được chúng ta ngoại trừ chính chúng ta, nếu những khuyết điểm và sai lầm không được nhận thức, không được sửa chữa. Nhân kỷ niệm 90...
Đảng trí tuệ dẫn đường, giới trẻ phải có khát vọng để đất nước hùng cường
2020-02-02 06:40:54
90 mùa xuân từ khi ra đời đến nay, vượt qua bao ghềnh thác, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ...
Lời thề của Đảng viên
2020-02-02 06:21:03
Đừng ai nghĩ rằng lời thề đơn giản. Không chỉ là lời hứa danh dự, mà hơn thế, đó là lời hứa chứa đựng cả giá trị đạo đức, văn hóa và thể hiệu chiều...
Đảng 90 mùa xuân bừng cháy khát vọng Việt Nam
2020-01-24 14:58:46
Mùa Xuân khởi đầu cho một năm! Độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội là Mùa Xuân khởi đầu cho Thời đại mới của dân tộc Việt Nam! Đảng của chúng ta khai...
Cán bộ, đảng viên nêu gương giữ gìn thuần phong mỹ tục dân tộc
2020-01-23 09:50:42
Những giá trị đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt được hun đúc, kết tinh từ hàng nghìn năm qua có được giữ gìn, lưu truyền, phát huy...
Dưới sự lãnh đạo của Đảng lòng yêu nước đã phát huy giá trị to lớn
2019-04-17 15:56:16
Lịch sử Việt Nam với hàng nghìn năm giữ nước và dựng nước, phải đối mặt với muôn vàn gian lao thử thách, thế nhưng với lòng yêu nước nồng nàn, cả dân...
Xử lý đối tượng kêu gọi chống đối Đảng, Nhà nước trên facebook
2019-02-17 22:02:08
Phan Chí Toàn sử dụng tài khoản ‘Phan Rio’ tham gia nhiều hội, nhóm viết bài đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều nội dung kích động kêu gọi biểu tình,...
Đọc nhiều